Dokumenty Samorządowe Przedszkole „Krasnoludek” w Brańszczyku

  • Statut
Statut-2.2..pdf (227 pobrań)
  • Koncepcja pracy przedszkola.
KONCEPCJA-PRACY-PRZEDSZKOLA.doc (125 pobrań)
  • Regulamin Organizacyjny Przedszkola
REGULAMIN-Organizacyjny.doc (132 pobrania)
  • Regulamin żywienia
regulamin-żywienie.pdf (131 pobrań)
  • Regulamin placu zabaw
regulamin-plac-zabaw...pdf (113 pobrań)
  • Regulamin wycieczek i spacerów.
Regulamin wycieczek i spacerów. (281 pobrań) [Nie znaleziono pliku]
  • KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA „COVID-19”
KONCEPCJA-PRACY-PRZEDSZKOLA-COVID-19.doc (143 pobrania)