Dyrekcja ZPO w Brańszczyku.

mgr Agnieszka Eychler

Dyrektor ZPO w Brańszczyku

matematyka, informatyka

mgr Monika Królikowska 

Zastępca dyrektora

nauczyciel współorganizujący kształcenie