Rada Pedagogiczna ZPO w Brańszczyku

Nauczyciele pracujący w Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku.

 
Lp. Nazwisko i imię Przedmiot/Funkcja Wychowawstwo
1 Bloch Ewelina nauczanie wczesnoszkolne, logopedia II
2 Bralewska Katarzyna informatyka, technika, doradztwo zawodowe
3 Frankowska-Kędzior Olga nauczanie wczesnoszkolne „0” b
4 Godłoza Aleksandra nauczanie przedszkolne
5 Kania Dorota nauczanie przedszkolne
6 Kulasińska Iwona język polski, (urlop)
7 Łapińska Natalia język niemiecki, (urlop)
8 Łapińska Ewa edukacja wczesnoszkolna I
9 Łapińska Natalia (Sitek) edukacja wczesnoszkolna

(urlop)

10 Maciejewska Małgorzata biologia

przyroda

IV
11 Nowak Marta matematyka VIII b
12 Opęchowska Beata wychowanie fizyczne,
13 Owsianko Dorota edukacja wczesnoszkolna III
14 Paczkowska Jolanta historia, wos
15 Paź Hanna chemia, fizyka, matematyka VIII c
16 Piechocka Beata nauczyciel  wspomagający
17 Ponichtera Martyna nauczanie przedszkolne
18 Pyśk Ewa religia
19 ks. Cholewiński Maciej religia
20 Rejch vel Rańska
Sylwia
 język niemiecki
21 Różańska Edyta język polski, historia VIII a
22 Różański Paweł informatyka, technika, świetlica
23 Sitek Michał muzyka
24 Staniewicz Ilona nauczanie przedszkolne
25 Suchenek Joanna język polski, historia VII
26 Szwaczyk Marzena matematyka, świetlica, plastyka V
27 Śniadała Alicja wdż, przyroda, plastyka, edukacja wczesnoszkolna „0” a
28 Śniadała Jolanta język angielski, świetlica
29 Tranczewska Monika nauczanie przedszkolne (urlop)
30 Wiśniewska Emilia wicedyrektor, biblioteka,
31 Żołądek Beata język angielski VI
32 Lewandowska Kamila nauczanie przedszkolne
33 Tomasz Łyskawy edukacja dla bezpieczeństwa

wychowanie fizyczne

34 Michalak Bożena geografia
35 Bielecka Iwona nauczanie przedszkolne
36 Soliwoda Sylwia nauczanie przedszkolne
37 Siemieniewska Anna biblioteka
38 Rogalska Beata logopedia