„Kolędą malowane”

   

   W dniu 13.12.2018 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu bożonarodzeniowego pt. „Kolędą malowane”. Jego celem jest kultywowanie polskiej tradycji świątecznej oraz rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia i aktywności plastycznej. Społeczność uczniowską do udziału w konkursie ponownie zaprosili nauczyciele oddziału „0”. Prace konkursowe obejmowały dwie kategorie: przedszkole i klasa „0” oraz klasy I – III.

            Do konkursu przystąpiło 20 uczestników. Wszystkie prace prezentowały niezwykle wysoki poziom artystyczny. Wykonane obrazki to małe arcydzieła, cieszyły oczy w okresie świątecznym i karnawałowym. Komisja konkursowa miała „twardy orzech do zgryzienia” przy wyborze najlepszych prac. Młodszym uczestnikom konkursu przyznano następujące nagrody: I miejsce zdobyła Nadia Przybylska z grupy zielonej, II miejsce Julia Mościcka z grupy zielonej, III miejsce Zofia Mech z klasy „0”. W kategorii klas I – III najlepsze prace wykonali: Ola Mościcka z klasy I i Karol Szymczak z klasy II. II miejsce zdobyli: Alicja Podlasin z klasy I, Michał Sylwestrzak z klasy II, Blanka Bloch z klasy II. III miejsce zajęli: Oliwia Roguszewska z klasy II, Michalina Bralewska z klasy II. Wyróżnienie otrzymał Piotr Puławski z klasy III.

     Nagrodzonym gratulujemy, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Emilia Chuda, Beata Piechocka