Gimnazjaliści uczestniczyli w projekcie: „Inteligentny – model doradztwa zawodowego w powicie wyszkowskim”

                Od września 2018 roku do lutego 2019 roku uczniowie Publicznego Gimnazjum w Brańszczyku uczestniczyli w projekcie „Inteligentny – model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim”. Najważniejszym celem projektu było dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy. Zadaniem prowadzonych działań było ułatwienie słuchaczom przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

                W ramach projektu zaplanowano kompleksową ofertę i różnorodność form edukacji zawodowej: uczniów szkół gimnazjalnych oraz CEZIU z powiatu wyszkowskiego, jak również nauczycieli i pracowników instytucji z otoczenia szkół, np. instytucje rynku pracy, pracodawcy.

                Dzięki uczestnictwu w projekcie utworzono w naszej szkole biuro edukacji zawodowej uczniów tzw. SPiNK’ę, którą wyposażono w szereg gier planszowych oraz tablicę multimedialną. Uczniowie skorzystali ze spotkań z doradcami zawodowymi i psychologami. Odbywały się zajęcia indywidualne, które dotyczyły przede wszystkim ukierunkowania młodych ludzi na wybór szkoły ponadginazjalnej. Podczas zajęć gimnazjaliści wypracowywali swoje mocne i słabe strony oraz poznawali swoje predyspozycje.

                Miejmy nadzieję, że uczniowie naszej szkoły świetnie poradzą sobie na rynku pracy i zdobędą w przyszłości wymarzony zawód.

Katarzyna Bralewska