Informacja o strajku nauczycieli.

list do rodzic�w strajk

Szanowni Rodzice

Zgodnie z przeprowadzonym w dniach 18.03.2019r. – 20.03.2019r. referendum strajkowym w Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni opowiedzieli się za wzięciem udziału w strajku od dnia 08 kwietnia 2019r.

W związku z tym 8 kwietnia 2019 r. zajęcia dydaktyczne mogą się nie odbyć. Zapewniamy opiekę dzieciom, które w tym czasie będą przebywały na terenie placówki. Zdaję sobie sprawę, że będzie się to wiązać z trudnościami dla Was i Waszych dzieci. Jednak bardzo proszę Was o wyrozumiałość i zapewnienie opieki swoim dzieciom we własnym zakresie.

Kolejne informacje o zaprzestaniu strajku zostaną na bieżąco zamieszczane na stronie szkoły.

Dziękujemy za wyrozumiałość i pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku

Iwona Kulasińska