Gminny Tydzień Profilaktyki pod hasłem ,,MŁODZI, TRZEŹWI, WOLNI”

         Tydzień profilaktyki  w naszej szkole został przeprowadzony w dniach od 6.05 do 10.05  b. r. Problematykę antyalkoholową zrealizowano na zajęciach w klasach 4-8 na lekcjach biologii i przyrody, zajęciach warsztatowych na godzinach wychowawczych.

Zajęcia, warsztaty i pogadanki miały na celu:

 • dostarczenie wiedzy na temat działania alkoholu na organizm człowieka,
 • przedstawienie konsekwencji zdrowotnych spożywania alkoholu,
 • zapoznanie z sygnałami niepokojącymi świadczącymi o możliwości uzależnienia się od alkoholu, wprowadzenie pojęcia szkodliwego wzorca picia alkoholu,
 • uzupełnienie wiedzy podopiecznych na temat mitów związanych ze spożywaniem alkoholu,
 • zwiększanie świadomości zagrożeń związanych z konsumpcją alkoholu

Negatywne konsekwencje związane z uzależnieniami należą do najpoważniejszych problemów społecznych i zdrowotnych. Poprzez działania takie jak zajęcia warsztatowe, filmy , prezentacje  uczniowie zwiększyli swoją świadomość n. t. szkodliwości alkoholu i innych używek.

Uczniowie  w ramach zajęć warsztatowych oglądali  filmy pt. „Szkodliwość alkoholu- co się dzieje w organizmie”, „Profilaktyka alkoholowa” cz. I oraz prezentację multimedialną pt. „Szkodliwość alkoholu na umysł młodego człowieka”, „Alkohol to podstępny wróg”, „Profilaktyka antyalkoholowa”.

     W szkole odbył się konkurs plastyczny, w którym brali udział uczniowie klas 4-8 oraz trzeciej klasy gimnazjum. Podsumowaniem przeprowadzonej akcji profilaktycznej był apel na którym uczniowie  zaprezentowali swoje prace plastyczne. Uczniowie nagrodzonych prac pojechali na dwudniową wycieczkę do Kazimierza.

      Najlepsze prace plastyczne w konkursie profilaktycznym

 ,,Młodzi, trzeźwi, wolni” wykonali:

 1. Monika Błońska kl. VI
 2. Aleksandra Fydrych kl. VI
 3. Oliwia Konarzycka kl. VI
 4. Angelika Kowalska kl. VII
 5. Angelika Koziatek kl. VII
 6. Iga Rajchenbach kl. VII
 7. Anna Fydrych kl. III a PG
 8. Klaudia Szerzeń kl. III a PG

      Zwycięzcom gratulujemy wyników i głównej nagrody, a pozostałych uczniów zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie profilaktycznym w Gminnym Tygodniu Profilaktyki za rok.

                                                                    Małgorzata Maciejewska, Alicja Śniadała