O uczniach, którzy zapobiegają paleniu nikotyny

         W grudniu w Szkole Podstawowej w Brańszczyku odbyło się spotkanie podsumowujące działania profilaktyczne, mające na celu zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego. Odbiorcami programu byli uczniowie klas IV – VIII, zaś realizatorami dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, nauczyciel biologii oraz uczniowie klasy VII, uczęszczający na koło biologiczne.

        Na lekcjach biologii oraz w czasie godzin wychowawczych nauczyciele prowadzili zajęcia na podstawie scenariuszy lekcji, przygotowanych przez uczniów klasy VII pod kierunkiem nauczyciela koordynatora, na których kształtowano postawy asertywne związane z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. Uczniowie wykonali prezentacje o szkodliwości palenia i składnikach dymu nikotynowego. Zaprezentowali plakaty pt. „Dlaczego nie sięgnę po papierosy?” i przeprowadzili konkurs o szkodliwości nikotyny. W czasie spotkania przedstawiono również scenki rodzajowe, ukazujące asertywne zachowania wobec problemu nikotynowego. Uczniom, realizującym program oraz uczestniczącym w konkursach, rozdano nagrody.

        Okazało się, że młodzież w naszej szkole doskonale zna niebezpieczeństwa wynikające z palenia papierosów. W czasie realizowania działań profilaktycznych oprócz kształtowania umiejętności dbania o zdrowie, umacniano poczucie własnej wartości czy wskazywano sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Miejmy nadzieję, że tego typy przedsięwzięcia uratują młodzież przed papierosem, a historia o uczniach, którzy zapobiegają paleniu zostanie zapamiętana na całe życie.

Koordynator profilaktyki

Małgorzata Maciejewska