Krasnoludki na tropie matematyki

      Krasnoludki  z sali czerwonej we wrześniu powitały nowy rok przedszkolaka, a wraz  z  nim w ramach zajęć z zakresu edukacji matematycznej rozpoczęły realizację programu ,,Krasnoludki na tropie matematyki’’.

    Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju umysłowego i intelektualnego dzieci w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, wspomaganie i rozwijanie uzdolnień oraz podnoszenie poziomu edukacji matematycznej. Na zajęciach wykorzystywane będą elementy metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej w rozwijaniu logicznego myślenia i kształtowaniu pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Matematyczne działania prowadzone są w formie nauki poprzez zabawę.

     W sali przedszkolnej został utworzony matematyczny kącik wyposażony w niezbędne pomoce dydaktyczne.

We wrześniu przedszkolaki z sali czerwonej ćwiczyły orientację przestrzenną :

 1. Kształtowanie świadomości schematu własnego ciała. Obdarzanie uwagą i porozumiewanie się na poziomie niewerbalnym.
 • Oglądanie i nazywanie części własnego ciała oraz lalki i misia – dotykanie, przypatrywanie się, oglądanie wizerunku w lustrze i nazywanie wyróżnionych części.
 • Niewerbalne porozumiewanie się – oglądanie min w lustrze, aby sprawdzić czy są zgodne z intencją, odczytywanie gestów i komunikatów mimicznych. Zabawy pantomimiczne.
 • Wskazywanie prawej i lewej strony ciała.
 • Wskazywanie i nazywanie położenia przedmiotów w stosunku do własnego ciała.
 1. Rysunek człowieka :
 • Rysowanie grubą kredką, kredą na asfalcie, patykiem na wygładzonej ziemi lub piasku.
 • Zachęcanie do rysowania człowieka.
 1. Uświadomienie dzieciom relacji: Ja i moje otoczenie.
 • Wskazywanie i nazywanie kierunków, używanie wyrażeń przyimkowych w konkretnych sytuacjach: na, pod, za, obok, za mną, przede mną itp., poruszanie się zgodnie z poleceniami: idź do przodu (przed siebie), do tyłu (przesuń się do tyłu), w tę stronę.
 1. Orientacja na kartce papieru – ćwiczenia rysunkowe.

Przedszkolaki rozwijały również umiejętność liczenia poprzez przeliczanie przedmiotów codziennego użytku, liczmanów liczebnikami głównymi oraz  doskonaliły posługiwanie się liczebnikami  porządkowymi.

Krasnoludki w wielkim zapałem brały udział w zajęciach i z niecierpliwością czekają na kolejne.

Sylwia Soliwoda