Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka i Pasowanie Krasnoludków

     Dziecko powinno mieć prawo być tym, kim jest,  do swego dziecięcego świata, z którego musi stopniowo wyrastać, podejmując coraz trudniejsze zadania. Według Janusza Korczaka, dziecko ma prawo do szacunku, niewiedzy, niepowodzeń i łez, upadków, własności, tajemnicy, radości, wypowiadania swoich myśli i uczuć, prawo do dnia dzisiejszego.

     Dlatego 20 listopada aby uczcić Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, „Krasnoludki” z grupy Żółtej i Czerwonej już oficjalnie stały się przedszkolakami. Pasowanie na przedszkolaka/starszaka w obydwu grupach odbyło się tylko w obecności nauczycieli i dzieci. Wychowawcy grup za pomocą magicznego ołówka wprowadzili dzieci do świata edukacji. Dzieci według tradycji pasowania, zaprezentowały także swoje umiejętności w postaci piosenek, wierszyków, zabaw i układów tanecznych. Zostały nagrodzone dyplomem i orderem prawdziwego przedszkolaka.

   Jako nauczyciele wychowania przedszkolnego ponosimy odpowiedzialność za przyszłe losy swoich wychowanków, dlatego staramy się wyposażyć dzieci w odpowiednie umiejętności, wiedzę oraz postawy, nie zapominając przy tym o prawach dziecka i dobrej zabawie.

 Ilona Stankiewicz