Choinka dla ptaszków u niebieskich Krasnoludków

     W oczekiwaniu na nadejście Świąt Bożego Narodzenia oraz mroźnej zimy dzieci z Przedszkola „Krasnoludek” w Brańszczyku tradycyjnie ustroiły choinkę dla ptaszków, którą postawiły tuż za oknem sali przedszkolnej. Maluszki powiesiły na drzewku głównie słoninkę. Do oryginalnej choinki od razu przyfrunęły radosne sikorki i  wróble. Poza tym umieściliśmy obok budynku przedszkola nietypowe karmiki wypełnione ziarenkami. Przejęte Krasnoludki zdeklarowały się systematycznie uzupełniać smakołyki skrzydlatym gościom. Akcja „Pomóż ptakom przetrwać zimę” jest doskonałą okazją do uwrażliwiania wychowanków  na piękno przyrody oraz potrzebę jej ochrony. Ponad to, dzięki nietypowej jadłodajni, dzieci moją wspaniałe warunki do obserwacji ptaszków z bliska, które odwdzięczają się wychowankom radosnym tańcem wokół drzewka.

     Zachęcamy rodziców oraz dzieci do przyłączenie się do akcji „Pomóż ptakom przetrwać zimę”, a tym samym do systematycznego uzupełniania i samodzielnego wieszania pokarmu dla ptaszków (najlepiej słoninki) podczas przyprowadzania, bądź  też odbierania dzieci z przedszkola.

   Słowa wdzięczności kierujemy w stronę rodziców za pomoc w realizacji zaplanowanych działań dydaktycznych w grupie.

 Dorota Kania