Ważne!

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BRAŃSZCZYKU

Lp. Data Dni wolne
1. 14.10.2021r. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ   DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
2. 15.10.2021r. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ
3. 01.11.2021r. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
4. 11.11.2021r. NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
5. 12.11.2021r. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ
5. 23.12.2021r.-

02.01.2022r.

 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA
6. 06.01.2022r. ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI
7. 07.01.2022r. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ
8. 31.01.2022r.-

13.02.2022r.

FERIE ZIMOWE
9. 14.04.2022r.-

19.04.2022r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
10. 02.05.2022r.-

03.05.2022r.

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

12.  

24.05.2022r.

25.05.2022r.

26.05.2022r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

JĘZYK POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

13. 16.06.2022r. BOŻE CIAŁO
14. 17.06.2022r. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ
15. 24.06.2022r. UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022