Lekcja pierwszej pomocy.

W dniu 23.11.2021r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańszczyku odpowiadając na zaproszenie Pani Dyrektor odwiedzili naszą szkołę.
Celem spotkania było przeprowadzenie rozmowy dotyczącej tematyki bezpieczeństwa pożarowego oraz zapobiegania powstawaniu pożarom – w szkole, domu, na podwórku.

Wszyscy uczniowie byli bardzo uważnymi słuchaczami, a także chętnie dzielili się wiedzą, którą nabyli w trakcie nauki. Ponadto ratownicy w trakcie prowadzenia części teoretycznej przypomnieli dzieciom m.in. o sposobie prawidłowego alarmowania straży pożarnej o niebezpieczeństwie. Kolejnym elementem spotkania było krótkie przybliżenie obrazu zawodu strażaka, co sprzyja kształtowaniu pozytywnego wizerunku służb pożarniczych w środowisku.
Następna część spotkania miała na celu zapoznania uczniów ze sprzętem wykorzystywanym podczas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych. Strażacy przeprowadzili również ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy, demonstrując prawidłowe wykonanie resuscytacji krążeniowo – oddechowej dorosłych, dzieci i niemowląt.

Na koniec uczniowie przekazali na ręce p. Adama Błońskiego – prezesa OSP w Brańszczyku podziękowania za przeprowadzoną lekcję pierwszej pomocy, oraz przybliżenie zawodu strażaka.
Zajęcia trwały cztery godziny. Prowadziło je sześciu strażaków p. Adam Błoński – prezes OSP w Brańszczyku, p. Piotr Jechna – naczelnik OSP w Brańszczyku, oraz strażacy ratownicy p. Łukasz Błoński, p. Dominik Kowalski, p. Damian Kowalski oraz p. Daniel Wachowski.
Mamy nadzieję, że to nie ostatnia przeprowadzona lekcja pierwszej pomocy w naszej szkole.