Profilaktyka uzależnień – tytoń i e-papierosy

W grudniu, w klasach 4-8, odbyły się zajęcia profilaktyczne nt. szkodliwości palenia papierosów.  Początkowo odbyły się zajęcia teoretyczne, na których poruszone zostały aspekty takie jak: substancje szkodliwe zawarte w papierosie, rodzaje palenia (czynne, bierne), przyczyny sięgania po papierosy przez młodych ludzi, zdrowotne skutki palenia papierosów, ekonomiczne skutki palenia papierosów, jak i czym możemy zastąpić sięganie po papierosy, e-papierosy, asertywne sposoby odmowy palenia papierosów, dane statystyczne, ciekawostki.

Następnie każda klasa przygotowywała plakaty na temat wybranych zagadnień, które później zostały przedstawione na forum wszystkich biorących udział klas. Dodatkowo zorganizowano konkurs plastyczny na temat szkodliwości palenia, a wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i kreatywnością, gdyż zarówno prace konkursowe, jak i plakaty klasowe były wykonane z ogromną starannością.