Pomagania ciąg dalszy!

Pora roku się zmienia…
…a my wciąż niezmiennie pomagamy na różne sposoby!
Klasy wraz z wychowawcami stale zbierają nakrętki, które następnie wspólnie przekazują w wyznaczone miejsce. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję osobom i liczymy na dalszy udział!