Spotkanie z policjantem

      10 maja 2022 r. odbyło się spotkanie uczniów klasy V z podkom. Marcinem Sylwestrzakiem Komendantem Komisariatu Policji w Łochowie. Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
Policjant rozmawiał z uczniami o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślił ważną rolę elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać. Przypomniał również zasady jakie należy stosować w kontaktach z obcymi. Ponadto funkcjonariusz poruszył temat cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.
Na zakończenie uczniowie zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

Marzena Szwaczyk