Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Przewodnicząca – Agnieszka Szczygielska

Z-ca przewodniczącej – Ewa Deptuła

Skarbnik – Marlena Deluga

Sekretarz – Iwona Kurowska