Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

         

     1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”, upamiętniający bohaterów antykomunistycznego podziemia. To polskie święto państwowe jest ,,Wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny” – napisał w lutym 2010 r. prezydent Lech Kaczyński, który podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia tego święta.
    Nasza społeczność szkolna, kultywując tradycje patriotyczne, również
corocznie włącza się w ogólnopolskie obchody. W tym roku uczniowie klasy VI naszej szkoły, pod opieką wychowawcy, przygotowali apel okolicznościowy, na którym przedstawili swoim koleżankom i kolegom wydarzenia historyczne z okresu II wojny światowej i czasów powojennych. Przybliżyli działania i walkę antykomunistycznego, niepodległościowego ruchu partyzanckiego, stawiającego opór sowietyzacji Polski. Szóstoklasiści przypomnieli losy
bohaterów tego okresu – nazywanych dziś żołnierzami niezłomnymi lub
wyklętymi – generała Augusta Emila Fieldorfa, ps. ,,Nil”, majora Hieronima Dekutowskiego, ps. ,,Zapora”, Zygmunta Szendzielarza, ps. ,,Łupaszka”, Marian Bernaciaka, ps. ,,Orlik”, Feliksa Selmanowicza, ps. ,,Zagończyk”, ppłk. Łukasza Cieplińskiego, rotmistrza Witolda Pileckiego, sanitariuszki Danuty Siedzikówny, ps. ,,Inka”. Wspomniano także wielu innych żołnierzy, których wyrokiem sądu, podporządkowanego komunistom, skazano na śmierć w powojennej już Polsce.

  Dla wielu uczniów przywołane wydarzenia były niezwykle trudne, a nawet przerażające. Powaga i zaduma, które towarzyszyły uczestnikom uroczystości, świadczą o wielkim szacunku uczniów dla naszych bohaterów i ich niezłomnej postawy w walce o wolną Polskę i wyznawane wartości. Ten wyjątkowy dzień z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczniów.

Edyta Różańska