Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa

     

          W dniu 18 maja 2023 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku odbył się finał Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa, którego organizatorem był Wojewoda Mazowiecki i Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. Przybyłych na uroczystość gości przywitał Dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce Pan Michał Giers, w osobach: Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, Wójta Gminy Brańszczyk Wiesława Przybylskiego wraz z Sekretarz Urzędu Beatą Wójcik oraz Skarbnik Ewą Kalatą, Przewodniczącą Rady Gminy Brańszczyk Ewę Beatę Wielgolaską wraz z Radnymi oraz Dyrektor Zespołu Placówek Oświaty w Brańszczyku – Panią Agnieszkę Eychler. Powitał również przedstawicieli służb mundurowych: Komendanta  Powiatowej Policji w Wyszkowie podinsp. Mariusza Sycik, Zastępcę Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sławomira Pietrzaka, Żołnierzy z 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie. Wśród gości Dyrektor powitał przedstawicieli instytucji na co dzień czuwających nad szeroko rozumianym bezpieczeństwem: Wicedyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce Michała Bałdygę, Nadleśniczego Lasów Państwowych Nadleśnictwa w Wyszkowie Waldemara Wańczyka, Kierownika Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej Marię Pajura, Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Wyszkowie Iwonę Wyszyńską, Inspektora Pracy Państwowego Inspektoriatu Pracy w Warszawie Oddział w Ostrołęce Bogdana Kasjaniuka, przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wyszkowie, księży z parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku Elżbietę Piórkowską oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Brańszczyk.

      Uroczystość rozpoczęła Pani Jolanta Stachurska – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce, która przybliżyła cel i program Pikniku Bezpieczeństwa. Po wystąpieniach przedstawicieli władz, głos zabrała Pani Dyrektor Agnieszka Eychler, która utwierdziła wszystkich w przekonaniu, że szkoła kładzie szczególny nacisk na edukację o bezpieczeństwie oraz stosowanie poznanych przez uczniów zasad w życiu codziennym.

       Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wręczenie uczniom klas czwartych z terenu Gminy Brańszczyk kart rowerowych, którego dokonali: Pani Dorota Skrzypek – Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce Michał Giers, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego w Ostrołęce Marcin Grabowski oraz Wójt Gminy Wiesław Przybylski.

        Po wręczeniu kart odbyła się część artystyczna w wykonaniu klas starszych Szkoły Podstawowej w Brańszczyku. W krótkim wystąpieniu uczniowie przypomnieli zasady dotyczące prawidłowego poruszania się na jezdni z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

      Uczestnicy pikniku wzięli również udział w spotkaniach tematycznych w grupach dla dzieci i młodzieży z przedstawicielami : Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Policji, Straży Pożarnej, Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej, Nadleśnictwa, Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ratownictwa Medycznego.

       Po części oficjalnej odbył się szereg imprez towarzyszących , wśród nich pokazy i prezentacje pojazdów operacyjnych i wyposażenia, sprzętu gaśniczego i ratunkowego, udzielanie pierwszej pomocy oraz pokaz ratownictwa wodnego . Wszyscy chętni uczniowie mogli wziąć również udział w konkursach sprawnościowych: przeciąganie liny, wyścigi rzędów oraz inne gry i zabawy sportowe.

    W ramach podsumowania naszych działań związanych z obchodami Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów szkolnych z terenu naszej gminy o tematyce bezpieczeństwa, w tym w ruchu drogowym. Nagrody przyznano za udział w pięciu konkursach, w różnych kategoriach wiekowych:

Rodzinny konkurs plastyczny „Znaki drogowe”
I miejsce: Piotr i Aleksander Marszał z Rodzicami
II miejsce: ex aequo: Aleksander Chmiel z Rodzicami oraz Ignacy Danis z Rodzicami
III miejsce: ex aequo: Eryk Błoński z Rodzicami oraz Igor Melchner z Rodzicami

Wyróżnienie: Michalina Mościcka z Rodzicami

Konkurs plastyczny „To zawsze jest w modzie – bezpiecznie na drodze”
Kategoria wiekowa – klasy „0”:

I miejsce – Jan Rudzki Szkoła Podstawowa Nowe Budy
II miejsce – Hanna Mroczkowska Szkoła Podstawowa Brańszczyk
III miejsce – Joanna Piórkowska Szkoła Podstawowa Knurowiec

Wyróżnieni – Alicja Puławska Szkoła Podstawowa Brańszczyk,
Kornelia Witkowska Szkoła Podstawowa Białebłoto

Kategoria wiekowa – klasy I-III
I miejsce – Hubert Niziński Szkoła Podstawowa Brańszczyk
II miejsce – Mariusz Oliwier Wołgin Szkoła Podstawowa Trzcianka
III miejsce – Jagoda Puławska Szkoła Podstawowa Brańszczyk

Wyróżnieni – Jurkiewicz Nikola Szkoła Podstawowa Poręba,
Mateusz Bębenek Szkoła Podstawowa Knurowiec,
Filip Pędzich Szkoła Podstawowa Turzyn,
Nikola Brejnak Szkoła Podstawowa w Porębie

Klasy IV- VI

Konkurs plastyczny „Bezpieczne Wakacje – kto o to dba, zawsze rację ma”
Kategoria wiekowa – klasy IV-VI:
I miejsce –Oskar Styś Szkoła Podstawowa Nowe Budy
II miejsce – Sebastian Najmoła Szkoła Podstawowa Brańszczyk
III miejsce – Tomasz Twardowski Szkoła Podstawowa Poręba
Wyróżnieni – Kinga Wiśniewska Szkoła Podstawowa Poręba, Eryk Zawadzki Szkoła Podstawowa Trzcianka, Blanka Bloch Szkoła Podstawowa Brańszczyk

Klasy IV- VIII
Konkurs „Bądź bezpieczny”, którego celem było sformułowanie hasła propagującego bezpieczne zachowanie się w różnych sytuacjach.
I miejsce- Alicja Podleś Szkoła Podstawowa Nowe Budy
II miejsce- Paulina Kuczyńska Szkoła Podstawowa Trzcianka
III miejsce- Bartosz Zalewski Szkoła Podstawowa Nowe Budy

Klasy VII- VIII
Konkurs pod hasłem ,,Bezpieczeństwo w domu i na podwórku”, polegający na nakręceniu krótkiego filmu ukazującego różne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu w życiu codziennym.

I miejsce- uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Porębie:
1. Julia Perzyna
2. Angelika Durska
3. Amelia Szulkowska
4. Bartosz Szulkowski

II miejsce- uczennice klasy VIII Szkoły Podstawowej w Nowych Budach
1. Alicja Anna Podleś
2. Aleksandra Łapińska
3. Oliwia Zalewska

III miejsce- uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej w Knurowcu:
1. Gabriela Teofilak
2. Bartosz Kowalczyk.
Gratulujemy laureatom konkursów !

   Na zakończenie Pikniku Bezpieczeństwa uczniowie klas starszych przygotowali pokaz odpowiedniego ubioru i wyposażenia do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze. Natomiast przedszkolaki w swoim występie artystycznym zaprezentowały pokaz znaków drogowych.

      Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom naszej uroczystości za aktywny udział w obchodach Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa.

https://warszawa.tvp.pl/619054/kurier-mazowiecki   – 18.05.2023 nagranie od 6 minuty 50 s

https://m.youtube.com/watch?v=kSmbFJ23az4