Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/20025

 

Szanowni rodzice i opiekunowie.

Informujemy,  iż karty zgłoszenia dziecka na świetlicę szkolną wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu obydwojga rodziców będą przyjmowane w dniach od 19 do 30 sierpnia 2024 roku w sekretariacie szkoły.

Karty zgłoszeniowe można pobrać ze strony szkoły ( zakładka Świetlica szkolna), będzie też można otrzymać od wychowawców  klas 1-3 w dniu zakończenia roku szkolnego 2023/2024.