Akcja ,, Czytamy z Sienkiewiczem”

 W tym  roku nasza szkoła została beneficjentem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.

Realizując cele edukacyjne oraz wykorzystując powyższe wsparcie finansowe, szkoła zrealizuje do końca bieżącego roku kalendarzowego co najmniej jeden projekt edukacyjny, z wykorzystaniem zasobów i możliwości biblioteki szkolnej. Ponieważ mamy 10 oddziałów i trudno byłoby przygotować aż tyle projektów w tak krótkim czasie, postanowiłam przygotować jeden wspólny Projekt, w którym wezmą udział wszystkie oddziały.

W ten sposób powstał Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny pt. „W świecie bohaterów Henryka Sienkiewicza”.

Głównymi celami projektu są: uczczenie  rocznicy urodzin i  rocznicy śmierci polskiego literata i noblisty Henryka Sienkiewicza, popularyzacja jego twórczości, wyrabianie zamiłowania do poznawania dzieł kultury narodowej, motywowanie do poszukiwania w literaturze prawdy, dobra i piękna oraz , oczywiście, promocja czytelnictwa.

Projekt rozpoczął się w kwietniu konkursem plastycznym, a zakończy się 15 listopada br., w  rocznicę śmierci pisarza.

W ramach Projektu młodzież weźmie udział w  konkursach:

 – na najlepsze wykonanie znanych utworów muzycznych związanych z adaptacjami filmowymi prozy sienkiewiczowskiej

– konkurs pięknego czytania prozy wybranego fragmentu książki H. Sienkiewicza.

–  ,,Sienkiewiczowski bal” – uczniowie i nauczyciele przebiorą się za bohaterów z utworów naszego patrona.

Podczas imprezy finałowej Projektu Edukacyjnego, listopadzie 2024 roku, laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody.

W ramach Projektu zostaną zrealizowane również inne imprezy towarzyszące takie jak:

 – wystawa w kąciku patrona pt. „Henryk Sienkiewicz – życie i twórczość”

– wystawa dzieł naszego patrona

W trakcie realizacji kolejnych zadań związanych z Projektem planujemy nie tylko popularyzować twórczość Henryka Sienkiewicza, ale również promować twórczość artystyczną wśród młodzieży (plastyczną, muzyczną, pięknego czytania), kształtować postawy patriotyczne i humanistyczne, motywować do poszukiwania w literaturze prawdy, dobra i piękna. W wyniku realizacji Projektu szkoła pozyska nowy bogaty księgozbiór, uzupełniający dotychczasowe zasoby.

Kolejnym przedsięwzięciem w ramach projektu odbyła się akcja  pt,, 15minut z Henrykiem  Sienkiewiczem” –   głośne czytanie dzieł wybitnego polskiego pisarza – noblisty Henryka Sienkiewicza w naszej szkole. Akcja miała na celu promocję kultury czytelnictwa i zwrócenie uwagi na piękno ojczystego języka.

Fragmenty powieści „W pustyni i w puszczy” przeczytali  wychowawcy  uczniom klas młodszym. Uczniowie klas starszych czytali fragmenty „ Quo vadis”, ,,Latarnika”, ,, Janka Muzykanta” i ,,Krzyżaków‘’. Następnie uczniowie wykonywali plakaty zachęcające do czytania wybranych utworów.

W czasie spotkania, padały różne spostrzeżenia: że pisarz tworzył w czasie zaborów i wolnej Polski już nie doczekał, że Quo Vadis przetłumaczono na 50

języków, a większość powieści doczekała się ekranizacji a bohater ,, W pustyni i w puszczy” – Staś Tarkowski nosił nazwisko autentycznej osoby, chłopca, którego pisarz bardzo polubił.