Publiczne Gimnazjum im. K. S. Wyszyńskiego w projekcie „Inteligentny – model doradztwa zawodowego w Powicie Wyszkowskim”

      Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi, które powstało z inicjatyw społecznych postanowiło napisać projekt, który kierowany jest do uczniów wygaszanych już gimnazjów z terenu powiatu wyszkowskiego. Publiczne Gimnazjum im. K. S. Wyszyńskiego w Brańszczyku jest jednym z 10 gimnazjów, które miały szansę przystąpić do projektu.

Projekt polega na wdrożeniu systemowych rozwiązań w zakresie edukacji zawodowej w powiecie wyszkowskim w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w okresie marzec 2017 luty 2019r.

Priorytetami projektu było lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

W ramach projektu zaplanowano również kompleksową ofertę i różnorodność form edukacji zawodowej: uczniów szkół gimnazjalnych oraz CEZIU z powiatu wyszkowskiego jak również nauczycieli i pracowników z instytucji otoczenia szkół, np.  instytucje rynku pracy, pracodawcy.

Główne rezultaty projektu: utworzono biuro edukacji zawodowej uczniów  tzw. SPInEK, podniesie kwalifikacji kadry nauczycieli i doradców zawodowych, objęcie doradztwem zawodowym uczniów z Powiatu Wyszkowskiego ze szkół gimnazjalnych. Powstanie interaktywnych narzędzi edukacji zawodnej w szkołach – gra symulacyjna, powstanie scenariuszy edukacji zawodowej dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Podczas projektu uczniowie mieli możliwość skorzystania ze spotkań z doradcami zawodowymi i psychologami. Odbywały się również zajęcia indywidualne z doradcą, które przeprowadzone były dla klas III. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim ukierunkowania młodych ludzi na wybór szkoły ponadginazjalnej. Podczas zajęć gimnazjaliści wypracowywali swoje mocne i słabe strony, poznawali swoje predyspozycje, uczyli się korzystania z umiejętności miękkich, tworzyli regulamin SPiNKI, grali w grę symulacyjną przygotowaną na potrzeby projektu.

Katarzyna Bralewska