SPiNKA nie tylko do zajęć z doradztwa „Uczymy się przez doświadczenia”

Nasza SPiNK-a wykorzystywana była również na zajęcia dodatkowe i realizację projektów edukacyjnych.

Jednym z takich projektów był projekt klasy IIa „Uczymy się przez doświadczenia”. Uczniowie klasy gimnazjalnej przy przybliżali uczniom klasy III szkoły podstawowej różne projekty fizyczne i chemiczne, opowiadając o zachodzących w nich reakcjach. Spinka stanowiła fajne miejsce, w którym uczniowie mogli spotkać się w czasie lekcji nie przeszkadzając nikomu w zajęciach potrenować zadania. Mogli skorzystać z tablicy interaktywnej i drukarki w celu opracowania potrzebnych materiałów do projektu. Uczniowie szkoły podstawowej byli zachwyceni.

Katarzyna Bralewska