Dyrekcja ZPO w Brańszczyku.

mgr Agnieszka Eychler

Dyrektor ZPO w Brańszczyku

matematyka, informatyka

mgr Emilia Wiśniewska

Zastępca dyrektora

bibliotekoznawstwo, świetlica