100 – lecie Ligi Morskiej i Rzecznej. Warszawa 29.09.2018

       

                 Uroczystości związane ze stuleciem powołania do życia Ligi Morskiej i Rzecznej zainaugurowano w katedrze polowej w Warszawie mszą św. pod przewodnictwem biskupa polowego Józefa Guzdka. Po zakończeniu Eucharystii uczestnicy liturgii udali się do Zamku Królewskiego na jubileuszową galę i koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Ligi Morskiej i Rzecznej z Wyszkowa.

W homilii ordynariusz wojskowy przypomniał, że ojcowie niepodległości sprzed stu laty, traktowali dostęp do morza jako „okno Polski na świat”, niezbędne do rozkwitu ekonomicznego i gospodarczego kraju. Bp Guzdek powrócił pamięcią do okoliczności zaślubin Polski z morzem, dokonanych 10 lutego 1920 r. przez gen. Józefa Hallera oraz do początków stowarzyszenia Bandera Polska, przemianowanego na Ligę Morską i Rzeczną. Ta organizacja społeczna za cel główny postawiła sobie promocję tematyki morskiej wśród polskiego społeczeństwa. Swoim zasięgiem obejmowała całe terytorium odrodzonej Ojczyzny. Stanowiła więc zwornik jednoczący naród wokół jednej sprawy, bez względu na zaszłości historyczne, poglądy i przynależność partyjną.

Biskup polowy przywołał trzy najważniejsze cele przyświecające Lidze: tworzenie fundamentów ideowych i materialnych pod rozbudowę polskiej gospodarki morskiej, popieranie rozwoju żeglugi morskiej, budowy portów i przystani rzecznych oraz zaszczepienie miłości do morza w sercach i umysłach młodych ludzi, którzy będą gotowi zasilić szeregi polskich marynarzy lub podejmą pracę w przemyśle stoczniowym. Po upływie stu lat od założenia Ligi Morskiej i Rzecznej nie maleje podziw dla dokonań tej społecznej organizacji. Należą się Wam uznanie i wdzięczność za wielki wkład w propagowanie miłości do polskiego morza. Wasi wychowankowie w okresie II Rzeczpospolitej w znacznym stopniu przyczynili się do rozbudowy infrastruktury morskiej: portów, stoczni i floty handlowej. Ludzie morza zdali też egzamin z miłości do Ojczyzny, broniąc jej we wrześniu 1939 roku, a później walcząc na wielu morzach i oceanach o odzyskanie utraconej wolności.

Na koniec życzył członkom Ligi Morskiej i Rzecznej dalszego rozwoju. „Waszym zadaniem jest popieranie i wspomaganie wszelkich inicjatyw gospodarczych, kulturalnych i wychowawczych tak, aby cały naród zrozumiał i docenił fakt posiadania dostępu do Bałtyku”. Dodał, że „dostęp do morza i żeglowne rzeki to skarb, który trzeba koniecznie wykorzystać dla dobra Polski i jej mieszkańców”.

Gala na Zamku Królewskim w Warszawie była okazją do świętowania 100 lat istnienia Ligi Morskiej i Rzecznej oraz przywołania zasług jej członków dla naszej ojczystej ziemi. Cieszymy się, że przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Brańszczyku brali udział w tej uroczystości.

Paweł Różański