Pasowanie na czytelnika

                11 października w bibliotece szkolnej odbyła się uroczystość pasowania uczniów klasy drugiej na czytelników. Koleżanki z klasy VIII – Ania, Małgosia, Olga, Zuzia i Amelia (pod kierunkiem p. E. Świderek) przygotowały krotki program. Drugoklasiści wysłuchali wiersza „Do młodych czytelników” Kornela Makuszyńskiego, wykazali się znajomością tytułów bajek i baśni, poznali prośby książek i ładnie nauczyli się wiersza o książce. Następnie złożyli przyrzeczenie, że „będą książki kochać, wskazówek i rad książek słuchać z uwagą, a obowiązki czytelnika traktować z wielką powagą”.

Uroczystego pasowania na czytelników dokonała p. dyr. Iwona Kulasińska. Drugoklasiści otrzymali dyplomy, zakładki do książek (wykonane przez uczniów klasy VI) i słodkie upominki. Na koniec każdy uczeń wypożyczył w bibliotece szkolnej pierwszą książkę.

Koło Miłośników Książek