Uroczysty apel z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

 

    13 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

      Wysłuchaliśmy rysu historycznego, który wprowadził nas w czas zaborów i trudnej walki o suwerenność. Poznaliśmy bohaterów, którym zawdzięczamy wolny kraj.  Usłyszeliśmy  przesłanie o konieczności utrzymania tej wolności przez kolejne lata, ponieważ nie jest ona dana nam raz na zawsze.  Uroczystość dopełniły piosenki, wiersze, apel poległych  i taniec symbolizujący odzyskaną po latach niewoli niepodległość.

W czasie apelu została też odsłonięta pamiątkowa tablica upamiętniająca 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości, która zostanie zamontowana w budynku szkoły. Odsłonięcia dokonali: Dyrektor Szkoły Pani Iwona Kolasińska, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Beata Brzezińska i Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Dominik Laskowski .

W uroczystości przygotowanej przez Panie M. Nowak, M. Maciejewską, J. Paczkowską, H. Pań, N. Łapińską i Panów M. Sitek i P. Różańskiego wystąpili uczniowie nie tylko Ci starsi, ale i Ci najmłodsi.