Informacja – Nabór 2019/2020

Informacja – Nabór 2019/2020

W roku szkolnym 2018/2019 naukę ukończą ostatnie klasy wygaszonych gimnazjów i uczniowie klas ósmych zreformowanych szkół podstawowych. W efekcie równolegle absolwenci dwóch roczników rozpoczną od 1 września 2019 r. naukę w szkołach prowadzonych przez Powiat Wyszkowski.

Po stronie samorządu i dyrektorów szkół leży obowiązek zapewnienia miejsc wszystkim absolwentom kl. VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjalnych.

Poniżej przedstawiamy Państwu wstępne propozycje dyrektorów dotyczące kierunków kształcenia. Będą one jeszcze przedmiotem obrad Powiatowej Rady Rynku Pracy a następnie zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego.

Postępowania rekrutacyjne do szkół prowadzone będą w tym samym czasie, ale każda szkoła musi utworzyć odrębne klasy dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Kryteria rekrutacje dla wszystkich absolwentów będą takie same. Natomiast zrekrutowanych uczniów będą obowiązywać różne cykle kształcenia (3 letnie LO i 4 letnie Technika dla absolwentów gimnazjów oraz 4 letnie LO i 5 letnie Technika dla absolwentów kl. VIII) oraz inne podstawy programowe.

Liczba absolwentów szkół zlokalizowanych na terenie powiatu wyszkowskiego wynosi:

 • Klas VIII SP – 824
 • Klas III Gimnazjów – 763

Propozycje dyrektorów dotyczące naboru:

Szkoła/placówka

Propozycja dyrektora

Łącznie liczba oddz. Kl. I

Kl. I ponadpodstawowych

Kl. I ponadgimnazjalnych

I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie

5

5

10

Zespół Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie

7 w tym:

7 w tym:

14

LO

2

LO

2

4

T

4

T

4

8

SB

1

SB

1

2

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszkowie

7 w tym:

7 w tym:

14

LO

1

LO

1

2

T

5

T

5

10

SB

1

SB

1

2

Zespół Szkół w Długosiodle

2 w tym:

2 w tym:

4

T

1

T

1

2

SB

1

SB

1

2

Ogółem plan szkół prowadzonych przez Powiat Wyszkowski

Licea

4 letnie

8 oddz.

3 letnie

8 oddz.

16 oddz.

Technika

5 letnie

10 oddz.

4 letnie

10 oddz.

20 oddz.

Szkoły Branżowe

3 letnie

3 oddz.

3 letnie

3 oddz.

6 oddz.

ŁĄCZNIE

x

21 oddz.

x

21 oddz.

42 oddz.

Szkoły prowadzone przez Powiat Wyszkowski na rok szk. 2019/2020 planują nabór do 42 oddziałów /ok 1.260 ucz./

Na terenie powiatu wyszkowskiego funkcjonuje również Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie, ul. J. Matejki 9, który prowadzony jest samorząd wojewódzki. Szkoła ta planuje nabór łącznie do 12 oddziałów /ok. 360 ucz./ tj. po 6 oddziałów /4 Liceum i 2 Technikum/ dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.

Według wstępnych założeń, na rok szk. 2019/2020 w szkołach publicznych na terenie powiatu wyszkowskiego zostanie zapewnione ok. 1.620 miejsc w 54 oddziałach /24 oddz. Licealne, 24 oddz. Techników i 6 oddz. Szkół branżowych/ dla absolwentów gimnazjów i klas ósmych szkół podstawowych.

Propozycje kierunków kształcenia w poszczególnych szkołach dla absolwentów GIMNAZJÓW:

Lp.

Nazwa Szkoły

Typ szkoły/specjalność/ rozszerzenia

Planowana liczba oddziałów

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie, ul. 11 Listopada 1,

07-200 Wyszków

Liceum Ogólnokształcące:

 • Filologiczno-prawnicze

 • Matematyczno-fizyczno-informatyczne

 • Matematyczno-biologiczno-chemiczne

 • Biologiczno-chemiczne z rozszerzonym angielskim

 • Matematyczno-geograficzne

5 w tym:

1

1

1

1

1

2. Zespół Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie, ul. Świętojańska 89,

07-200 Wyszków

Liceum Ogólnokształcące

 • Lingwistyczno-europejskie

 • Prawno-administracyjne

2 w tym:

1

1

Technikum

 • Budowlane

 • Żywienia i usług gastronomicznych

 • Cyfrowych procesów graficznych

 • Hotelarstwa

4 w tym:

1

1

1

1

Szkoła Branżowa I stopnia /wielobranżowa/

1

3.

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie,

ul. Świętojańska 82,

07-200 Wyszków

Liceum Ogólnokształcące

 • Bezpieczeństwo publiczne

1

Technikum

 • Pojazdów samochodowych

 • Elektryczne

 • Logistyczne

 • Spedycyjne

 • Handlowe

5 w tym:

1

1

1

1

1

Szkoła Branżowa I stopnia /wielobranżowa/

1

4.

Zespół Szkół w Długosiodle,

ul. Poniatowskiego 25,

07-210 Długosiodło

Technikum

 • Agrobiznesu

1

Szkoła Branżowa I stopnia /wielobranżowa/

1

5.

Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Matejki w Wyszkowie,

ul. Jana Matejki 9,

07-200 Wyszków

Liceum Ogólnokształcące:

 • Matematyczno-informatyczno-przyrodnicze

 • Lingwistyczno-humanistyczne

 • Społeczno-ekonomiczne

 • Prozdrowotno-przyrodnicze

4 w tym:

1

1

1

1

Technikum

 • Informatyczne

 • Ekonomiczne

2 w tym:

1

1

Cykl kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych wynosi: LO – 3 lata, Technikum – 4 lata, Szkoła Branżowa I stopnia – 3 lata

Propozycje kierunków kształcenia w poszczególnych szkołach dla absolwentów klas VIII Szkół Podstawowych:

Lp.

Nazwa Szkoły

Typ szkoły/specjalność/ rozszerzenia

Planowana liczba oddziałów

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie,

ul. 11 Listopada 1,

07-200 Wyszków

Liceum Ogólnokształcące:

 • Filologiczno-prawnicze

 • Matematyczno-fizyczno-informatyczne

 • Matematyczno-biologiczno-chemiczne

 • Biologiczno-chemiczne z rozszerzonym angielskim

 • Matematyczno-geograficzne

5 w tym:

1

1

1

1

1

2. Zespół Szkół Nr 1 im. M. Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie,

ul. Świętojańska 89,

07-200 Wyszków

Liceum Ogólnokształcące

 • Lingwistyczno-europejskie

 • Prawno-administracyjne

2 w tym:

1

1

Technikum

 • Budowlane

 • Żywienia i usług gastronomicznych

 • Cyfrowych procesów graficznych

 • Obsługi turystycznej

4 w tym:

1

1

1

1

Szkoła Branżowa I stopnia /wielobranżowa/

1

3.

Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie,

ul. Świętojańska 82,

07-200 Wyszków

Liceum Ogólnokształcące

 • Bezpieczeństwo publiczne

1

Technikum

 • Pojazdów samochodowych

 • Elektryczne

 • Logistyczne

 • Spedycyjne

 • Handlowe

5 w tym:

1

1

1

1

1

Szkoła Branżowa I stopnia /wielobranżowa/

1

4.

Zespół Szkół w Długosiodle,

ul. Poniatowskiego 25,

07-210 Długosiodło

Technikum

 • Agrobiznesu

1

Szkoła Branżowa I stopnia /wielobranżowa/

1

5.

Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Matejki w Wyszkowie,

ul. Jana Matejki 9,

07-200 Wyszków

Liceum Ogólnokształcące:

 • Matematyczno-informatyczno-przyrodnicze

 • Lingwistyczno-humanistyczne

 • Społeczno-ekonomiczne

 • Prozdrowotno-przyrodnicze

4 w tym:

1

1

1

1

Technikum

 • Informatyczne

 • Ekonomiczne

2 w tym:

1

1

Cykl kształcenia w szkołach ponadpodstawowych wynosi: LO – 4 lata, Technikum – 5 lat, Szkoła Branżowa I stopnia – 3 lata

Działania i terminy

Szanowni Państwo, do końca stycznia 2019 roku Kurator Oświaty Zarządzeniem ustali harmonogram rekrutacji, w tym terminy składania dokumentów.

Do końca lutego 2019 roku Dyrektorzy Szkół z organami prowadzącymi ustalą szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji (terminy sprawdzianów kierunkowych, predyspozycji sportowych, informacja o języku obcym, przedmiotach dodatkowo punktowanych na danych kierunkach)

W marcu 2019 powinny być już dostępne wszystkie szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji, zatwierdzonych kierunkach kształcenia i sposobie rekrutacji elektronicznej.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane do Szkół Podstawowych oraz umieszczone na stronach internetowych powiatu wyszkowskiego i szkół prowadzących rekrutację.