ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI

NOWO PRZYJĘTYCH

DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Serdecznie zapraszamy Rodziców  dzieci nowo przyjętych

do Samorządowego Przedszkola ,,Krasnoludek’’

w Brańszczyku

na zebranie organizacyjne, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r.

o godzinie 17.00

w Przedszkolu ,,Krasnoludek’’.

Serdecznie Zapraszamy !

Konkurs Ekologiczny „Zbiórka surowców wtórnych”

  Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku przyłączył się do ogólnopolskiej zbiórki makulatury pod patronatem Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Dlatego też został ogłoszony Szkolny Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Zbiórka surowców wtórnych”.  Głównym celem przedsięwzięcia było zachęcanie dzieci oraz rodziców do selektywnego zbierania odpadów, a także dbanie o środowisko naturalne. Czytaj dalej Konkurs Ekologiczny „Zbiórka surowców wtórnych”

Zawód mojej mamy

       Dnia 15.05.2019 r.  w Przedszkolu ,,Krasnoludek” odbyło się spotkanie przedszkolaków z panią policjantką – mamą Wiktora.

         Pani Monika podczas spotkania, przybliżyła dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.  Przestrzegała przed otwieraniem drzwi obcym, rozmowami z nieznajomym i częstowaniem się słodyczami od obcych. Czytaj dalej Zawód mojej mamy

Wstęp

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku z powyższym, oraz w trosce o zapewnienie przejrzystości informacji, a także ochronę Państwa danych osobowych, Zespół Placówek Oświatowych  w Brańszczyku, informuje że:

 • w związku z prowadzoną działalnością, w celach określonych poniżej, przetwarzamy dane osobowe:

 • naszych byłych i obecnych uczniów, podopiecznych, ich rodziców czy opiekunów prawnych,

 • przyszłych lub potencjalnych uczniów, wychowanków, ich rodziców czy opiekunów prawnych, którzy w toku rekrutacji przedłożyli nam swoje dane osobowe,

 • naszych pracowników, współpracowników, wykonawców lub partnerów i ich pracowników;

 • zawsze informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania określając cel i podstawę prawną ich przetwarzania;

 • dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych osobowych był adekwatny w stosunku do celu ich przetwarzania, a dane osobowe były przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne;

 • zapewniamy bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych w stopniu adekwatnym do ryzyka i potencjalnego wpływu naruszenia danych na osobę;

 • zapewniamy realizację praw osoby fizycznej, której dane przetwarzamy, przysługujących na mocy przepisów RODO. Jakie prawa przysługują na mocy przepisów RODO oraz jak wnieść żądanie o realizację prawa, przeczytasz na naszej stronie internetowej;

 • w sytuacji gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami dla osoby dotkniętej naruszeniem, o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie listownej na podany adres zamieszkania.

Co to jest obowiązek informacyjny ?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „Rozporządzeniem” lub „RODO”.

Oznacza to, że w każdej sytuacji, gdy zbieramy od Państwa dane osobowe, musimy przekazać Wam szereg informacji, a między innymi:

 • kto jest Administratorem tych danych – innymi słowy: kto decyduje o tym po co i w jaki sposób dane będzie przetwarzać;

 • kto jest Inspektorem Ochrony Danych – wyznaczoną przez nas osobą, z którą możecie kontaktować się w każdej sytuacji dotyczącej przetwarzania przez Administratora Waszych danych;

 • jaki jest cel zbierania Waszych danych;

 • podstawa prawna;

 • czas przetwarzania – innymi słowy: jeśli mamy możliwość określenia, informujemy Państwa jak długo będziemy Wasze dane przechowywać;

 • komu możemy Wasze dane przekazywać;

 • czy mamy zamiar przekazywać je do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

 • czy przetwarzamy dane w sposób zautomatyzowany;

 • oraz co zrobić, gdy stwierdzicie Państwo, że mogło dojść do naruszeń.

Na naszej stronie internetowej możecie Państwo dowiedzieć się szczegółów dotyczących przetwarzania Waszych danych, gdy jesteście ( byliście / zamierzacie być):

Oraz znaleźć informacje:

Polskie symbole narodowe

       9 maja 2019r. w „Krasnoludku” rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Polskie symbole narodowe”, skierowany do grupy zielonej, pomarańczowej oraz kl. „0”.  Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z symbolami narodowymi: godło Polski, flaga biało – czerwona, hymn „Mazurek Dąbrowskiego”. Czytaj dalej Polskie symbole narodowe