Podziękowania dla uczniów klasy ósmej.

Podziękowanie za zaangażowanie, a także cierpliwość i wytrwałą pracę w Lidze Morskiej i Rzecznej. Uczniowie kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brańszczyku Karol Poplewski, Jerzy Lasota, Oskar Durda, Oliwier Wiśniewski,

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu „Bohaterowie utworów Henryka Sienkiewicza”

 

         W kwietniu odbył się konkurs plastyczny  pt.: „Bohaterowie utworów Henryka Sienkiewicza”. Konkurs ten miał na celu rozwijanie zdolności manualnych, wyobraźni, poczucia estetyki, ale też aktywizowanie uczniów w szczególnym czasie kwarantanny, wzmocnienie więzi z naszą szkołą i jej patronem. Czytaj dalej Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu „Bohaterowie utworów Henryka Sienkiewicza”

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020
Przestrzegając zaleceń Ministerstwa Zdrowia i GIS oraz mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli,  zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się według następującego porządku:
godz. 8:00
kl. VIII  –  sala gimnastyczna
kl. VII  –  sala nr 10 (sala przy bibliotece, budynek SP)
kl. VI c – sala nr 16 (budynek gimnazjum, I piętro)
kl. VI b – sala nr 13 (budynek gimnazjum, parter)
kl. VI a – sala nr 24 (sala na I piętrze przy sali gimnastycznej)
godz. 9:30
kl. V – sala nr 18 (budynek gimnazjum, I piętro)
kl. IV – sala nr 13 (budynek gimnazjum, parter)
kl. III – korytarz II piętra (budynek SP)
kl. II – korytarz I piętra (budynek SP)
kl. I b – sala nr 25 (sala na I piętrze przy sali gimnastycznej)
kl. I a – sala nr 23 (sala na I piętrze przy sali gimnastycznej)
Pamiętamy o maseczkach rękawiczkach, dezynfekcji rąk przy wejściu.

Dzień bociana białego

31 maja Dzień Bociana białego

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą

Popsować gniazdo na gruszy bocianie,

Bo wszystkim służą…

Tęskno mi, Panie…

  • Cyprian Kamil Norwid.

Bocian biały Ciconia ciconia jest gatunkiem podlegającym w Polsce ochronie ścisłej i wymagającym ochrony czynnej. Figuruje on w załączniku I Dyrektywy 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, (Dyrektywy ptasiej) i jest przedmiotem ochrony w ramach sieci Natura 2000. Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” od 2003 roku obchodzony jest Dzień Bociana Białego.

Przy okazji święta Boćka należy zwrócić uwagę na rolę, jaką ptaki te odgrywają w polskiej kulturze i krajobrazie, potrzebę minimalizacji zagrożeń ich bytowania jak również potrzebę utrzymania i przywracania ich siedlisk.

Bocian biały jest uznawany za symbol naszej miejscowości, ponieważ jego wizerunek znajduje się w herbie Brańszczyka. Jest jednym z najbardziej znanych i lubianych gatunków ptaków w naszym kraju. Stanowi on nieodłączny element naszego gminnego krajobrazu. Szacuje się, że polskie bociany stanowią ok. 20% światowej populacji tego gatunku a więc wg obiegowego powiedzenia: co piąty bocian na świecie jest Polakiem.

W naszej szkole co roku organizowaliśmy apel z okazji Dnia Bociana. W tym roku uczennice klasy VI c przygotowały prace zamieszczone poniżej.

bocian