Dzień bociana białego

31 maja Dzień Bociana białego

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą

Popsować gniazdo na gruszy bocianie,

Bo wszystkim służą…

Tęskno mi, Panie…

  • Cyprian Kamil Norwid.

Bocian biały Ciconia ciconia jest gatunkiem podlegającym w Polsce ochronie ścisłej i wymagającym ochrony czynnej. Figuruje on w załączniku I Dyrektywy 2009/147/WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, (Dyrektywy ptasiej) i jest przedmiotem ochrony w ramach sieci Natura 2000. Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura” od 2003 roku obchodzony jest Dzień Bociana Białego.

Przy okazji święta Boćka należy zwrócić uwagę na rolę, jaką ptaki te odgrywają w polskiej kulturze i krajobrazie, potrzebę minimalizacji zagrożeń ich bytowania jak również potrzebę utrzymania i przywracania ich siedlisk.

Bocian biały jest uznawany za symbol naszej miejscowości, ponieważ jego wizerunek znajduje się w herbie Brańszczyka. Jest jednym z najbardziej znanych i lubianych gatunków ptaków w naszym kraju. Stanowi on nieodłączny element naszego gminnego krajobrazu. Szacuje się, że polskie bociany stanowią ok. 20% światowej populacji tego gatunku a więc wg obiegowego powiedzenia: co piąty bocian na świecie jest Polakiem.

W naszej szkole co roku organizowaliśmy apel z okazji Dnia Bociana. W tym roku uczennice klasy VI c przygotowały prace zamieszczone poniżej.

bocian