Egzamin ośmioklasisty 2021r.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020/2021

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym

W terminie głównym
 1. język polski –  25 maja 2021r. (wtorek) – godz. 9:00
 2. matematyka –  26 maja 2021r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) – godz.9:00
W terminie dodatkowym
 1. język polski – 16 czerwca 2021r. (środa) – godz. 9:00
 2. matematyka – 17 czerwca 2021r. (czwartek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

 

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 

Czas trwania (min.)

arkusz

standar­dowy

przedłużenie czasu,
o którym mowa w pkt. 17.

Komunikatu CKE

język polski

120

do 180

matematyka

100

do 150

język obcy nowożytny

90

do 135

 

 • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym – w kwietniu i dodatkowym – w czerwcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

 • W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

 • Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

   a. języka polskiego

   b. matematyki

   c. języka obcego nowożytnego

   d. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

   a. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  b. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  c. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

 • Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

 • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

 • Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.

 • W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.

 • Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

 • Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”, publikowanej corocznie (do 10 września) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.

 

Informator o egzaminie link poniżej:

Informator_Czesc-ogolna.pdf (40 pobrań)

Dni wolne rok szkolny 2020/2021

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W BRAŃSZCZYKU

 

Lp

Data

Dni wolne

1

14.10.2020r.

Dzień EDUKACJI NARODOWEJ

2

1.11.2020r.

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

3

2.11.2020r.

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ

4

11.11.2020r.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

5

22.12.2020r.-

3.01.2021r.

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

6

6.01.2021r.

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

7

18.01.2021r.-

31.01.2021r.

FERIE ZIMOWE

8

31.03.2021r.

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ

9

1.04.2021r.-

6.04.2021r.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

10

30.04.2021r.

DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ

11

1.05.2021r.

3.05.2021r.

ŚWIĘTO PRACY

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3-GO MAJA

12

25.05.2021r.-

27.05.2021r.

EGZAMIN OŚMIOKLASISTY

13

3.06.2021r.

BOŻE CIAŁO

14

4.06.2021r.

DZIEŃ WOLNY

15

25.06.2021r.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W Rodzinie siła

     Rodzina jest najważniejsza dla każdego, bez względu na wiek. To z najbliższymi śmiejemy się i płaczemy, dbamy o siebie nawzajem i uczymy się żyć. Rodzice są dla dziecka wzorcami, pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami. Czytaj dalej W Rodzinie siła

Policjant – przyjaciel w mundurze.

    

   Pierwszą, najważniejszą tematyką w miesiącu wrześniu we wszystkich grupach wiekowych jest bezpieczeństwo. Dlatego też 24 września dzieci z grup „zielonej” i „pomarańczowej” oraz klasy „0” gościły przedstawicielki z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie. Była to doskonała okazja, aby przypomnieć przedszkolakom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w domu, na podwórku i ulicy, a także co zrobić, gdy zaatakuje pies. Czytaj dalej Policjant – przyjaciel w mundurze.