Dokumenty do pobrania – rekrutacja 2021-2022

Regulamin Rekrutacji Samorządowego Przedszkola „Krasnoludek”
2021/2022

REKRUTACJA-2021-2022.pdf (218 pobrań)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

Wniosek.pdf (145 pobrań)

Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata do przedszkola 

Oswiadczenie_o_dochodzie.pdf (103 pobrania)

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o niepełnosprawności w rodzinie

Oswiadczenie_o_niepelnosprawnosci_w_rodzinie.pdf (50 pobrań)

Oświadczenie  o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.pdf (52 pobrania)

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły na terenie gminy Brańszczyk 

Oswiadczenie_o_uczeszczaniu_rodzenstwa_kandydata.pdf (72 pobrania)

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców kandydata

Oswiadczenie_o_zatrudnieniu-1.pdf (78 pobrań)

Oświadczenie rodzica, opiekuna prawnego o obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego kandydata.

Oświadczenie-rodzicaopiekuna-prawnego-o-obowiązku-rocznego-przygotowania-przedszkolnego-kandydata..pdf (63 pobrania)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola/ oddziału  przedszkolnego

Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny.pdf (57 pobrań)