Dokumenty do pobrania – rekrutacja 2021-2022

Regulamin Rekrutacji Samorządowego Przedszkola „Krasnoludek”
2021/2022

REKRUTACJA-2021-2022.pdf (211 pobrań)

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

Wniosek.pdf (138 pobrań)

Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata do przedszkola 

Oswiadczenie_o_dochodzie.pdf (100 pobrań)

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o niepełnosprawności w rodzinie

Oswiadczenie_o_niepelnosprawnosci_w_rodzinie.pdf (43 pobrania)

Oświadczenie  o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.pdf (46 pobrań)

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub szkoły na terenie gminy Brańszczyk 

Oswiadczenie_o_uczeszczaniu_rodzenstwa_kandydata.pdf (67 pobrań)

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców kandydata

Oswiadczenie_o_zatrudnieniu-1.pdf (75 pobrań)

Oświadczenie rodzica, opiekuna prawnego o obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego kandydata.

Oświadczenie-rodzicaopiekuna-prawnego-o-obowiązku-rocznego-przygotowania-przedszkolnego-kandydata..pdf (61 pobrań)

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola/ oddziału  przedszkolnego

Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny.pdf (51 pobrań)