30 Zlot Jungów

         Szanowni Państwo, Tradycyjnie już organizujemy Zlot Jungów Ligi Morskiej i Rzecznej. Tegoroczny będzie trzydziestym spotkaniem najmłodszych członków naszego stowarzyszenia. To przedsięwzięcie planowaliśmy przeprowadzić od 21 do 23 maja 2021 roku.

        Ze względu na sytuację COVID-19, zmuszeni jesteśmy wprowadzić dodatkowe formy i nie określać dokładnie terminu Zlotu Jungów. Nie mniej jednak pragniemy zaangażować jak największą ilość dzieci i młodzieży. Proponujemy, aby główną formułą zlotu były indywidualne żeglarskie konkurencje dla dzieci, które dokonają nagrania wykonania zadania i prześlą je do komisji zlotu w Kołobrzegu. Kolejną propozycją będą imprezy w mniejszych grupach – na bazie poszczególnych placówek oświatowych, co pozwoli na zachowanie i przestrzeganie przepisów sanitarnych. Ostatecznie jeżeli sytuacja COVID-19 nie będzie przeszkadzać zaprosimy wszystkich ligowców do Kołobrzegu.
W części sportowej zaplanowano zawody oceniające szybkość i sprawność uczniów.
I Forma: Indywidualne żeglarskie konkurencje dla dzieci. Zawodnicy dokonają nagrania wykonania trzech zadań polegających na zawiązaniu węzłów żeglarskich na czas i przesłania na adres : zlot.liga@op.pl Termin przesłania zadania: 23 maj 2021r.
II Forma: Zawodnicy będą mieli za zadanie pokonać tor przeszkód w formie wyścigu rzędów. Tory będą w każdej szkole dokładnie ustawione według określonego wzoru. O zwycięstwie będzie decydowała szybkość i dokładność wykonania zadania całego zespołu.
Wyłonienie zwycięzcy i wręczenie nagród odbędzie się w wyznaczonym terminie i miejscu przez organizatora.
• zawody sportowe, • zespoły: czteroosobowe, • szkoły podstawowe: uczniowie w wieku zgodnym ucznia klasy I- III oraz klasy czwartej, • szkoły średnie: klasy pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Ilość zespołów ustalona z organizatorem.
1. Sprawnościowy tor przeszkód, ustawiony na lekcji wychowania fizycznego wyznaczonej klasy. Nauczyciel dokonuje nagrania wyścigów. Nagrane wyścigi najszybszych trzech zespołów przesłać na adres: zlot.liga@op.pl
2. Nauczyciel otrzyma dane techniczne toru przeszkód od organizatorów po zgłoszeniu się do zawodów.
III. Forma: Jeżeli sytuacja COVID-19 pozwoli zapraszamy na Zlot Jungów do Kołobrzegu. Zawody odbędą się na plaży
IV Forma: Dla wszystkich uczniów konkurs plastyczny: „Polacy na Morzu”. Termin przesłania prac: zlot.liga@op.pl Na adres: ul. Chodkiewicza 3b/1, 78-100 Kołobrzeg. Serdecznie zapraszamy do udziału.
Z ligowym pozdrowieniem
Zarząd Oddziału LMiR Kołobrzeg Wszelkich
dodatkowych informacji udzielają:
Gabriela Antos – Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Oddział Kołobrzeg
tel. 693 996 135
Marek Padjas – Wiceprezes Zarządu Głównego LMiR t
el. 513 005 645
Ewa Balza – koordynator zawodów sportowych
tel. 606 713 369