Hulajnoga – zasady korzystania

DRODZY RODZICE I UCZNIOWIE

       zapraszamy do zapoznania się z zasadami korzystania z hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspomagających ruch.

               20 maja 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 720), regulująca status hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch oraz zasady korzystania z tych urządzeń w ruchu drogowym.

Prosimy o zapoznanie się z podanymi informacjami.

Linki poniżej:

https://mazowiecka.policja.gov.pl/wwy/aktualnosci/54861,NOWE-PRZEPISY-Urzadzenia-wspomagajace-ruch-i-UTO.html

https://mazowiecka.policja.gov.pl/wwy/aktualnosci/54862,HULAJNOGI-ELEKTRYCZNE-NOWE-PRZEPISY.html