Akcja Wirusoochrona

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz Ich rodzin, w drugim semestrze przystąpiliśmy do akcji informacyjno- edukacyjnej pod hasłem Wirusoochrona. Głównym celem naszych działań była promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród maluszków oraz zwrócenie uwagi na dużą rolę higieny, jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów (przede wszystkim koronawirusa). W trakcie cyklu zajęć maluszki poznały utwory o tej tematyce, eksperymentowały z wodą i mydłem, nauczyły się prawidłowego mycia rąk, wykonały szereg prac plastycznych promujących zdrowy styl życia, a także doskonaliły sprawność fizyczną. Dzięki podjętym działaniom edukacyjnym niebieskie Krasnoludki wiedzą  na czym polega profilaktyka koronawirusa.

D. Kania