KALENDARZ ZAKOŃCZENIA PIERWSZEGO SEMESTRU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 1. 1 listopada 2021 r. – Święto Zmarłych
 2. 11 listopada 2021 r. – Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych
 3. 12 listopada 2021 r. – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 4. 15 – 19 listopada – zebrania z rodzicami (decyzją wychowawcy stacjonarnie lub online)
 5. 22 – 23 listopada – Dzień otwarty (ustalenie godziny z wychowawcą telefoniczne lub przez dziennik)
 6. 20 grudnia 2021 r. – informacja dla uczniów o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanych nagannych ocenach z zachowania
 7. 21 grudnia 2021 r. – informacja zwrotna do rodziców o przewidywanych niedostatecznych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanych nagannych ocenach z zachowania
 8. 23 – 31 grudnia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna
 9. 6 stycznia 2022 r. – Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktycznych
 10. 7 stycznia 2022 r. – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 11. Informacja dla uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych do 19 stycznia 2022 r.
 12. Wystawienie ocen na I półrocze do 21 stycznia 2022 r.
 13. Rada klasyfikacyjna za I półrocze 25 stycznia 2022 r.
 14. Ferie zimowe 31.01 – 13.02.2022 r.
 15. Zebrania z rodzicami 14 – 19 lutego 2022 r. – omówienie I semestru nauki (decyzją wychowawcy stacjonarnie lub online)
 16. Rada podsumowująca I półrocze 22 lutego 2022 r.( dodatkowo szkolenie nt. pracy z dzieckiem cudzoziemskim)

DODATKOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z EGZAMINEM ÓSMOKASISTY

Egzamin próbny wewnętrzny dla ósmoklasistów – grudzień

Egzamin próbny z GWO  – styczeń

Egzamin próbny z CKE –  marzec – kwiecień