XIV zbiórka pieniędzy na rzecz odrestaurowania zabytkowych nagrobków

W dniu Wszystkich Świętych odbyła się XIV zbiórka pieniędzy na rzecz odrestaurowania zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Wyszkowie. Do akcji włączyli się uczniowie naszej szkoły: Daria Dębek, Dawid Dębek,Karol Dębek oraz Igor Sówka. wraz z opiekunem P. Pawłem Różańskim.

Dzięki hojnym sercom wyszkowian udało nam się zebrać 6.816,73 PLN, które przeznaczone zostaną na renowację grobu Jana Pawła Lewandowskiego (sędziego i posła).
Organizatorzy zbiórki: Urząd Miejski w Wyszkowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa, Puszczy Białej i Kamienieckiej.
Paweł Różański