Cztery pory roku w mojej miejscowości- Pamiętamy!

    Z okazji zbliżającej się rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz realizacji kolejnego zadania w ramach projektu „Cztery pory roku w mojej miejscowości”, 4 listopada uczniowie klasy II odwiedzili miejsca pamięci narodowej w najbliższym sąsiedztwie szkoły, a także mogiły poległych znajdujące się na cmentarzu. Wychowanie patriotyczne i kultywowanie historii naszego regionu to jeden z priorytetów szkoły. Każdy uczeń powinien znać losy swojej „małej Ojczyzny” i pamiętać o bohaterach, którzy za nią oddali swoje życie. Mam nadzieję, że drugoklasiści dużo zapamiętali z tej niezwykłej lekcji historii.

                                                                                                                                        Ewelina Bloch