Zapisy dzieci do klasy I

Wniosek o przyjęcia dziecka do klasy I – dziecko zamieszkujące w obwodzie Szkoły Podstawowej

zgłoszenie-kl-I-w-obwodzie-1.pdf (111 pobrań)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I – dziecko zamieszkujące poza obwodem Szkoły Podstawowej 

zgłoszenie-kl-I-poza-obwodem-.pdf (107 pobrań)

Zarządzenie 

zarzadzenie_REK_05_24_01_2022.pdf (286 pobrań)

Potwierdzenie woli zapisu

POTWIERDZENIE-WOLI-1.odt (179 pobrań)