Średniowieczne manuskrypty

Na lekcji historii uczniowie klasy Va wykonywali kartę księgi średniowiecznej na której znalazły się inicjał, miniatura, iluminacja, łacińskie zdanie. Taki rodzaj utrwalenia wiedzy bardzo podobał się uczniom.

Jolanta Paczkowska