Tydzień Bibliotek Szkolnych

       12 maja klasa 0a w ramach Tygodnia Bibliotek Szkolnych została zaproszona przez panią Anię Siemieniewską, bibliotekarkę szkolną, na lekcję biblioteczną pt. ,,Podróżujemy z Julianem Tuwimem”. Na początku lekcji pani bibliotekarka przeczytała znany dzieciom wiersz Juliana Tuwima pt. ,,Lokomotywa”. Następnie uczniowie po wysłuchaniu wiersza mieli odpowiedzieć na szczegółowe pytania dotyczące treści wiersz, min.: Co to jest lokomotywa? , Co to jest wagonik?, Ile było w składzie wagoników?, Kto podróżował i co było przewożone w kolejnych wagonikach? Kolejne zadanie polegało na ułożeniu historyjki obrazkowej i uporządkowaniu kolejnych obrazków z wagonikami w prawidłowej kolejności oraz ich przeliczeniu. Ostatnim zadaniem było wykonanie pracy plastycznej i narysowanie wylosowanego wagonika z jego przewożonym towarem. Lekcja dostarczyła uczniom wiele cennych informacji i dobrej zabawy. Uczniowie usystematyzowali swoją wiedzę o rodzajach transportu drogowego szczególnie kolejowego oraz wiedzę matematyczno- przyrodniczą. Mogli także wykazać się zdolnościami plastycznymi. Mogliśmy również obejrzeć i zapoznać się z wyposażeniem biblioteki oraz jej księgozbiorem, a także poznaliśmy funkcję i przeznaczenie biblioteki szkolnej.

     Dziękujemy bardzo pani Ani Siemieniewskiej, naszej szkolnej bibliotekarce, za przygotowanie dla nas bardzo ciekawej lekcji bibliotecznej. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie znowu odwiedzimy naszą bibliotekę szkolną.

 Alicja Śniadała