MAZOWIECKI TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

     W dniach od 16 do 20 maja na Mazowszu odbywał się Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa. Nasza szkoła wzięła również udział w tej akcji. Zostały na ten tydzień specjalnie przygotowane zajęcia, tablice informujące oraz spotkania min. z ratownikiem wodnym, policjantem, leśnikiem, ratownikiem medycznym dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa min. na wodzie, w drodze, w czasie podróży, wycieczki , w lesie, w czasie wypadku drogowego i w wielu innych miejscach.

Klasa 0a i 0b w związku z wyjazdem w dniu 16 maja na wycieczkę autokarową na Farmę Iluzji do Mościsk przed wyjazdem zapoznała się szczegółowo z zasadami bezpieczeństwa w drodze i czasie podróży autokarem. Na zajęciach przypomnieliśmy sobie podstawowe zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię w miejscach oznakowanych dla pieszych bez sygnalizatora świetlnego oraz z sygnalizatorem świetlnym oraz zasady bezpiecznego wsiadania do autokaru i wysiadania grupą. Poznaliśmy także ważne zasady zachowania się uczniów jako pasażerów autokaru w trakcie podróży, których przestrzeganie jest bardzo istotne aby nie przeszkadzać w pracy kierowcy i nie spowodować zagrożenia dla siebie i pozostałych pasażerów oraz bezpiecznie dotrzeć do celu podróży. W trakcie pobytu na Farmie Iluzji pośród wielu atrakcji i zabaw słuchaliśmy zaleceń przewodnika oraz dostosowaliśmy się do poleceń wychowawców i opiekunów. Pamiętaliśmy o bezpiecznym korzystaniu z parku rozrywki oraz prawidłowym poruszaniu się po terenie w parach pamiętając by nie odłączać się od swojej grupy.

      Wycieczka dostarczyła uczniom niezapomnianych wrażeń, dużo aktywnej rekreacji oraz wiedzy w formie zabawy z zakresu praw fizyki. Na koniec podróży wszyscy szczęśliwi podziękowaliśmy panu kierowcy za bezpieczną podróż brawami oraz ofiarowaliśmy na pamiątkę małą odznakę.

      Mamy nadzieję, ze podróż autokarem i pobyt na Farmie Iluzji przypomniał i utrwalił naszą wiedzę i zasady z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach oraz w trakcie wycieczki. Dziękujemy również opiekunom i rodzicom za pomoc zaoferowaną podczas wycieczki i podróży naszym małym podopiecznym.

Alicja Śniadała, Olga Frankowska