Podsumowanie Tygodnia Bezpieczeństwa

Szkoła Podstawowa w Brańszczyku od 16 maja 2022r. realizowała wiele przedsięwzięć związanych z Mazowieckim Tygodniem Bezpieczeństwa. Idea działań zrodziła się u dyrekcji szkoły i wychowawców, którzy zaktywizowali swoich uczniów do podejmowania różnorodnych kroków, mających na celu propagowanie bezpieczeństwa.

W tym celu odbyły się spotkania z ratownikiem wodnym- Panem Sylwestrem Śniadałą, leśnikiem – Panem Marcinem Mroczkowskim, policjantem -Marcinem Sylwestrzakiem oraz ratownikiem medycznym –  Panią Weroniką Buźniak. Ponadto każda klasa podejmowała różnorodne działania, mające na celu rozwijanie świadomości bezpiecznego zachowania.

Uczniowie klas ,,O,, zostali zapoznani z zasadami bezpiecznej podróży autokarem. Klasa I i II, na zajęciach z wychowawcą, omówiła zasady bezpiecznego poruszania się na rowerze oraz organizowania ognisk. Uczniowie kl. III wykonali podziękowania dla pracowników Policji, którzy każdego dnia czuwają nad naszym bezpieczeństwem oraz przeprowadzili kampanię profilaktyczną skierowaną do kierowców, której celem było promowanie właściwych zachowań  przy przejściu dla pieszych. Uczniowie klasy VII wykonali znak STOP, który był wykorzystywany podczas przedsięwzięć młodszych kolegów.

Powyższe działania miały na celu propagowanie szeroko pojętej profilaktyki bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zasad ruchu drogowego, wychowania komunikacyjnego oraz propagowaniem właściwego zachowania w lesie i kompleksach wodnych. Żywimy nadzieję, że nasi uczniowie poznane reguły wdrożą w życie  i zawsze będą mieli na uwadze własne bezpieczeństwo.

 

 

Organizatorzy serdecznie dziękują Panom: Sylwestrowi Śniadale, Marcinowi Sylwestrzakowi, Marcinowi Mroczkowskiemu oraz Pani  Weronice Buźniak za poświęcony czas  i  życzliwość skierowaną  w naszą stronę.