OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

               27 września kl.0 ,,a” w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania została zaproszona przez P. Irenę Oszkinis bibliotekarkę Gminnej Biblioteki Publicznej na lekcję biblioteczną . Do przeczytania i wysłuchania dzieci wybrały bajkę Janiny Porazińskiej pt.,,Szewczyk Dratewka”. Następnie uczniowie po wysłuchaniu bajki mieli odpowiedzieć na szczegółowe pytania dotyczące jej treści . Dzieci mogły pochwalić się słuchania z uwagą i ze zrozumieniem. Lekcja dostarczyła uczniom wiele radości i cennych informacji. Mogliśmy również obejrzeć i zapoznać się z wyposażeniem biblioteki oraz jej księgozbiorem , a także poznaliśmy funkcję i przeznaczenie biblioteki . Dziękujemy bardzo P. Irenie bibliotekarce za przygotowanie dla nas bardzo ciekawej lekcji bibliotecznej. Mamy nadzieję, że w niedługim czasie znowu odwiedzimy naszą Gminną Bibliotekę Publiczną w Brańszczyku.

Wychowawca kl.0a Alicja Śniadała