ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI

           

             Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za początek polskiej państwowości. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r. By upamiętnić to historyczne wydarzenie, w dniu 14 kwietnia bieżącego roku uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Brańszczyku wraz z wychowawcą przygotowali uroczysty apel, poświęcony 1057 rocznicy przyjęcia chrztu przez nasz kraj. Szóstoklasiści, w krótkiej inscenizacji  przypomnieli okoliczności historyczne jakie towarzyszyły tej podniosłej uroczystości: zjednoczenie przez Mieszka I plemion słowiańskich w jedno silne państwo, chrzest przyjęty za pośrednictwem Czech i ślub z czeską księżniczką Dobrawą. Na zakończenie została przywołana ,,Bogurodzica”nasz pierwszy, narodowy hymn. To pieśń, która jak mówił Jan Paweł II: „Jest równocześnie wyznaniem wiary, jest polskim symbolem, polskim credo, jest katechezą, jest nawet dokumentem chrześcijańskiego wychowania. Nie jest tylko zabytkiem. Jest dokumentem życia”

     Ta krótka lekcja historii, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły, uświadomiła zgromadzonym, jak ważną dla kolejnych pokoleń decyzję, dotyczącą przyjęcia chrześcijaństwa, podjął pierwszy władca Polski. Dzięki takim uroczystościom uczniowie mogą lepiej poznać i zapamiętać historię naszej ojczyzny.

E. Różańska