KONKURS

  Szanowni Rodzice
Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne
 Zespołu Placówek Oświatowych
w Brańszczyku
zapraszają wszystkie przedszkolaki
oraz uczniów klas 0-III
 wraz z Rodzicami
 do wzięcia udziału w konkursie wewnątrzszkolnym
„RODZINNY STROIK WIELKANOCNY”.
Serdecznie zapraszamy !!!

REGULAMIN KONKURSU
na najpiękniejszy „RODZINNY STROIK WIELKANOCNY”

 1. Organizatorzy konkursu:
  Zespół Placówek Oświatowych w Brańszczyku.
 1. Uczestnicy:
  konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkola oraz uczniów klas 0-III i ich rodzin.
 1. Celem konkursu jest:
 • propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych,
 • powrót do tradycji wykonywania stroików wielkanocnych, rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • rozbudzanie inwencji twórczej dzieci,
 • stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów, technik oraz form zdobienia,
 • stworzenie sytuacji umożliwiających wspólną aktywność twórczą dzieci i rodziców.
 1. Zadanie konkursowe:
  • uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać stroik wielkanocny.
 1. Technika i format prac:
 • technika i wielkość dowolna,
 • stroik powinien być wykonany w formie przestrzennej,
 • stroik powinien być wykonany własnoręcznie przez rodzinę,
 • stroiki kupione nie będą oceniane,
 • stroik powinien posiadać metryczkę z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz nazwą grupy/klasy.
  6. Warunki udziału w konkursie:
 • wykonanie ciekawego i oryginalnego stroika wielkanocnego zgodnego z regulaminem,
 • dostarczenie pracy do ZPO w Brańszczyku w podanym niżej terminie.
 1. Miejsce i termin składania prac:
  • prace należy składać do dnia 20 marca 2024 roku u wychowawców grup/klas ZPO w Brańszczyku.
 1. Ocena prac:
 • najciekawsze stroiki będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych: przedszkole 3-5 lat i szkoła klasy 0-III,
 • prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatorów,
 • prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 1. Kryteria oceny prac:
  oceniając prace jury, będzie brało pod uwagę:
 • zgodność z regulaminem konkursu,
 • pomysłowość i inwencję twórczą rodziny,
 • różnorodność użytych materiałów,
 • wkład pracy,
 • estetykę wykonania.

Uczestnicy, zgłaszając swój udział w konkursie, zobowiązują się zaakceptować wszelkie postanowienia komisji konkursowej.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu:
 • ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród laureatom nastąpi w dniu 22 marca 2024 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku.
 1. Nagrody:
 • za najpiękniejsze stroiki przyznane zostaną nagrody rzeczowe i dyplomy.Organizatorzy nie zwracają uczestnikom prac biorących udział w konkursie.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem organizatorom prawa do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunków prac konkursowych oraz danych osobowych (imię, nazwisko, nr grupy/klasy) na stronie internetowej szkoły.

Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy.

Organizatorzy:

D. Kania, M. Ponichtera, A. Napiórkowska, K. Lewandowska,
S. Soliwoda.