Powrót klas I-III.

DRODZY RODZICE !

OD 18 STYCZNIA 2021r. ZOSTAJĄ WZNOWIONE ZAJĘCIA STACJONARNE W ŚCISŁYM REŻIMIE SANITARNYM DLA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

RODZICE DZIECKA MAJĄ OBOWIĄZEK ZAOPATRZYĆ DZIECKO W INDYWIDUALNĄ OSŁONĘ NOSA I UST DO ZASTOSOWANIA W PRZESTRZENI WSPÓLNEJ SZKOŁY ORAZ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ.

DOWOZY I ODWOZY DZIECI ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ WEDŁUG WCZEŚNIEJSZEGO HARMONOGRAMU Z ZASTOSOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO.

Harmonogram konsultacji kl 8

klasa jest podzielona na 2 grupy.

Nr. 1-11 – grupa I

Nr. 12-22 – grupa II

Konsultacje odbywają się w piątki.

Godzina lekcyjna Język angielski Język polski Matematyka
1. 8.00-8.45 Grupa I
2. 8.55-9.40 Grupa II Grupa I
3. 9.55- 10.35 Grupa II Grupa I
4. 10.55-11.40 Grupa II

Ze względu na wasze bezpieczeństwo przychodzimy w maseczkach, zachowujemy dystans, uczestniczymy w zajęciach swojej grupy,

Praca zdalna w klasach 4-8.

Brańszczyk, 23.10.2020.

Szanowni Państwo!

Od 26 października do 08 listopada 2020r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. To decyzja Premiera i Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Oznacza to:

  • Klasy 0, 1, 2, 3 oraz grupy przedszkolne będą pracowały stacjonarnie, zajęcia będą odbywały się według wcześniej opracowanego harmonogramu,
  • W klasach 4-8 zajęcia będą odbywały się zdalnie, uczniowie będą korzystać z zajęć prowadzonych on-line lub dziennik według planu
  • Poranne przywozy będą się odbywać jak do tej pory a po południu będzie jeden odwóz około godziny 12.45
  • Obiady dzieci starszych opłacane przez GOPS będzie można odbierać w stołówce szkolnej

W związku z ograniczeniami wynikającymi z przeciwdziałania oraz zapobiegania COVID-19 informujemy, że wszystkie sprawy należy załatwiać w sekretariacie szkoły, zachęcamy kontaktu telefonicznego (029)-742-14-91, a także do korzystania z formy elektronicznej e-mail: zpo-branszczyk@wp.pl , dziennik elektroniczny.

Prosimy o śledzenie bieżących informacji na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym.

Zakaz przebywania na terenie placówki.

SZANOWNI PAŃSTWO

W ZWIĄZKU ZE ZWIĘKSZONĄ LICZBĄ ZACHOROWAŃ (COVID-19) NA TERENIE POWIATU WYSZKOWSKIEGO ORAZ WPRWADZENIEM STREFY ZÓŁTEJ NA TERYTORIUM CAŁEGO PAŃSTWA

OD DN.12.10.2020r. WPROWADZA SIĘ CAŁKOWITY ZAKAZ PRZEBYWANIA RODZICÓW, OPIEKUNÓW NA TERENIE BUDYNKU PLACÓWKI.

DZIECI BĘDĄ ODBIERANE I DOPROWADZANE DO SAL PRZEZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY/PRZEDSZKOLA.