Dokumenty do pobrania Szkoła Podstawowa.

  • Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku
Statut-2.2..pdf (133 pobrania)
  • Program profilaktyczno- wychowawczy 
Brańszczyk-prof-wych-2022-2023-Akt.doc (132 pobrania)
  • Zgoda na odbiór dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej.
Zgoda na odbiór dziecka (233 pobrania)
  • Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Zgoda na wykorzystanie wizerunku (184 pobrania)
  • Procedury Bezpieczeństwa COVID-19
Procedury bezpieczeństwa COVID-19 (109 pobrań)
  • Regulamin biblioteki w czasie trwania  pandemii
Regulamin biblioteki COViD-19 (115 pobrań)
  • Procedura zdalnego nauczania w ZPO w Brańszczyku
zdalne nauczanie procedura ZPO Brańszczyk (135 pobrań)
  • Ocenianie w nauczaniu zdalnym 
Ocenianie w nauczaniu zdalnym 2020/21.r (148 pobrań)

 

Powrót klas I-III.

DRODZY RODZICE !

OD 18 STYCZNIA 2021r. ZOSTAJĄ WZNOWIONE ZAJĘCIA STACJONARNE W ŚCISŁYM REŻIMIE SANITARNYM DLA UCZNIÓW KLAS I-III W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

RODZICE DZIECKA MAJĄ OBOWIĄZEK ZAOPATRZYĆ DZIECKO W INDYWIDUALNĄ OSŁONĘ NOSA I UST DO ZASTOSOWANIA W PRZESTRZENI WSPÓLNEJ SZKOŁY ORAZ W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ.

DOWOZY I ODWOZY DZIECI ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ WEDŁUG WCZEŚNIEJSZEGO HARMONOGRAMU Z ZASTOSOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO.