Dokumenty do pobrania Szkoła Podstawowa.

  • Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku
STATUT-2021r.-1.pdf (85 pobrań)
  • Program profilaktyczno- wychowawczy 
Brańszczyk-prof-wych-2022-2023-Akt.doc (3 pobrania)
  • Zgoda na odbiór dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej.
Zgoda na odbiór dziecka (176 pobrań)
  • Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Zgoda na wykorzystanie wizerunku (136 pobrań)
  • Procedury Bezpieczeństwa COVID-19
Procedury bezpieczeństwa COVID-19 (77 pobrań)
  • Regulamin biblioteki w czasie trwania  pandemii
Regulamin biblioteki COViD-19 (78 pobrań)
  • Procedura zdalnego nauczania w ZPO w Brańszczyku
zdalne nauczanie procedura ZPO Brańszczyk (94 pobrania)
  • Ocenianie w nauczaniu zdalnym 
Ocenianie w nauczaniu zdalnym 2020/21.r (103 pobrania)