Dokumenty do pobrania Szkoła Podstawowa.

  • Statut Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku
STATUT-2021r.-1.pdf (31 pobrań)
  • Program profilaktyczno- wychowawczy 
Program profilaktyczno-wychowaczy (181 pobrań)
  • Zgoda na odbiór dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej.
Zgoda na odbiór dziecka (154 pobrania)
  • Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka
Zgoda na wykorzystanie wizerunku (116 pobrań)
  • Procedury Bezpieczeństwa COVID-19
Procedury bezpieczeństwa COVID-19 (63 pobrania)
  • Regulamin biblioteki w czasie trwania  pandemii
Regulamin biblioteki COViD-19 (58 pobrań)
  • Procedura zdalnego nauczania w ZPO w Brańszczyku
zdalne nauczanie procedura ZPO Brańszczyk (75 pobrań)
  • Ocenianie w nauczaniu zdalnym 
Ocenianie w nauczaniu zdalnym 2020/21.r (81 pobrań)